עורך דין ירושה

עורך דין ירושה

עורך דין ירושה, עורך דין צוואות וירושות, עורך דין לענייני ירושה, עורך דין צוואה

עורך דין ירושה – החשיבות הרבה להתמחותו של עורך הדין בתחום דיני הירושה

בתחום דיני הירושה, חשיבות מומחיותו של עורך הדין אף רבה יותר מאשר במרבית תחומי המשפט האחרים.
הייחודיות של דיני הירושה, בשונה מכל תחום משפטי אחר, נעוצה בעובדה כי בהליך משפטי בדיני הירושה
בכלל ובהליכי התנגדות לצוואה בפרט, "העד המרכזי" שהוא בעצם "נושא" המחלוקת, הלך לעולמו. ועל כן,
לא ניתן לזמנו לעדות בבית המשפט ולבקש ממנו הסברים והבהרות בנוגע למחלוקת סביב ירושתו. כך לדוגמה,
אם צוואתו של מנוח אינה עומדת בדרישות החוק והפסיקה, לא ניתן יהיה לברר מה הייתה כוונתו האמתית
בסעיף זה או אחר ומה היה רצונו בעודו בחיים. לא ניתן לחקור את עורך הצוואה/המנוח, כמו שעושים בכל תחום
משפטי אחר, כך למשל במקרה שבו ישנו חוזה שאינו עומד בדרישות החוק. במקרה כזה ניתן לפנות לבית המשפט
ולבקש מעורך החוזה לספק הסברים; אפשר לתקן את החוזה; להוסיף או לגרוע סעיפים; ניתן לבטל את החוזה
ולערוך חדש במקומו. כשמדובר בצוואה, כל אלו אינם אפשריים.

בסכסוכי ירושה, על עורך הדין לשכנע את בית המשפט מה היו רצונותיו וכוונותיו של אדם שאינו בין החיים – המנוח.
משימה שעורכי דין שאינם עורכי דין לענייני ירושה מקצועיים בתחום נכשלים בה. וזאת, מכיוון שמלאכתו של
עורך הדין ירושה מורכבת מאוד ומצריכה שליטה בדיני הירושה; ניסיון מעשי רב בייצוג בתיקים מסוג זה;
שימוש באסטרטגיות וטקטיקות מורכבות המתאימות לדיני הירושה; שימוש בחוקרים פרטים; איסוף ראיות
ככל האפשר; איתור ותחקור עדים שעשויים לשפוך אור על רצון המנוח; שימוש בגרפולוגים משפטיים;
העברת נטל ההוכחה לצד השני ועוד. מכאן החשיבות הרבה לכך שעורך הדין המטפל בכם יהיה עורך דין ירושה מומחה.

יתר על כן, עורך דין ירושה יכול למנוע מבעוד מועד מלחמות ירושה עתידיות, בעריכת צוואה איתנה, ברורה ותקפה חוקית, על מנת להעניק ביטחון רב לעורך הצוואה, כי צוואתו אכן תמומש ותצא לפועל לאחר פטירתו. לשם עריכת צוואה תקפה, נדרשים ידע רב והיכרות מעמיקה עם החוק והפסיקה בתחום, ניסיון משפטי רחב ומיומנויות נוספות שחסרות לרוב לעורך דין שאינו עורך דין ירושה המתמחה ומתעסק בחוק, בתקנות ובפסיקה בתחום דיני ירושה.

להרחבה בנושא עברו לעמוד עורך דין ירושה מומחה

 

עורך דין ירושה| הליך ההתמחות בעריכת דין

"תחום המשפטים בישראל שונה לחלוטין מבחינה זו. על מנת שאדם יוכר כעורך דין, עליו להשלים התמחות של שנה אחת בלבד. בשנה זו לרוב הוא עוסק בעבודה משפטית שולית (אם בכלל) או בעבודות משרדיות. אך חמור מכך, מרגע קבלת תעודת עורך דין, בתום שנת התמחות ומעבר בחינות לשכת עורכי הדין, הוא רשאי פורמלית לעסוק בכל תחום משפטי, לעבור בין תחום מסוים לתחום אחר או לעסוק בכמה ענפי משפט בד בבד. זו אחת הסיבות העיקריות לעלייה החדה בתביעות רשלנות מקצועית כנגד עורכי דין שפגעו קשות בלקוחותיהם, עקב ביצע פעולות משפטיות בחוסר מקצועיות וללא הידע הנדרש.
בתחום המשפטים בישראל, נכון להיום, אין הליך התמחות רשמי שבסופו עורך הדין מקבל הכרה כמומחה בתחום מסוים (הכרה פורמלית), אך למרות זאת, ישנו שימוש חוזר ונשנה בתואר "מומחה "  כגון : עורך דין ירושה מומחה, עורך דין צוואות וירושות מומחה, עורך דין צוואה מומחה וכדומה בקרב עורכי הדין בישראל." 

  מחפשים עורך דין   
מומחה בדיני ירושה ?

השאירו פרטים  ⇓

ייפוי כוח מתמשך

לראשונה אתם קובעים כיצד יראו חייכם בעתיד ! 

מסמך משפטי המעניק לכל אדם את האפשרות לתכנן את המשך חייו ולבחור את האדם שיטפל וינהל את ענייניו במידה ולא יהיה מסוגל לעשות זאת בעצמו.

חשוב יותר מעריכת צוואה!

עריכת צוואה

קישורים לאתרים רלוונטיים

המידע המופיע באתר "צו ירושה"  אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי, ובכל במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין הקבוע בהוראות הדין ו/או פסיקת בימ"ש, יגברו הוראות הדין והפסיקה. למען הסר ספק, האחריות לכל תוצאה בשל הסתמכות על האמור לעיל תחול על המבקר באתר בלבד.